Go to wishlist Önskelista

Kundvagn

Your cart is currently empty

Integritetspolicy

Factory Wallet Service BV använder personuppgifter för att utföra sina tjänster inom ramen för lagstiftaren och tillsynsmyndigheterna. Därigenom hanterar vi personuppgifter med försiktighet och följer den allmänna dataskyddsförordningen (AVG). Du kan läsa mer om hur vi gör detta i denna sekretesspolicy.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att våra tjänster är så bra, pålitliga och effektiva som möjligt. För att göra detta möjligt begär vi och behandlar personuppgifter:

När du har kontakt med Factory Wallet Service BV. Denna kontakt kan till exempel ske via telefon, via e-post, via sociala medier eller via webbplatsen.

När du använder Factory Wallet Service BV-plattformen för att investera eller låna.

För att göra avtal, administrera förhållandet och samarbetet med dig och för mottagande och betalning av pengar.

För processförbättring, förbättring av våra tjänster och för marknadsundersökningar.

För att hålla dig informerad och för att informera dig om våra produkter direkt, men också till exempel via sociala medier.

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

För andra ändamål, där det nya syftet måste matcha det syfte för vilket du ursprungligen tillhandahöll dina personuppgifter till oss.

Säkerhet för personuppgifter

Vi begär inte personuppgifter som vi inte behöver. Vi använder de uppgifter vi behandlar mycket noggrant för att fortsätta investera i system, procedurer och våra anställda.

Användning av personuppgifter av tredje part

Statliga myndigheter som tillsynsmyndigheter, skattemyndigheter och åklagarmyndighet kan, i den mån detta är tillåtet enligt lag, begära personuppgifter från oss. Dessutom samarbetar vi med tredje part för korrekt utförande av våra tjänster. Endast personuppgifter som krävs för detta delas och, i den mån det är tillämpligt, ingås behandlingsavtal för detta, varigenom dessa processorer åtar sig att garantera din integritet. Factory Wallet Service BV tillhandahåller aldrig dina personuppgifter till tredje part med tanke på deras kommersiella eller idealistiska syften.

Sociala media

Factory Wallet Service BV använder sociala medier för att upprätthålla kontakt med kunder och intressenter. Factory Wallet Service BV ansvarar inte för hantering av personuppgifter av andra deltagare i sina sociala mediekanaler.

Webbplats och appar

Factory Wallet Service BV erbjuder en viktig del av sina tjänster via sin webbplats. Appar och kakor används för att de ska fungera korrekt. Du kan radera cookies via inställningarna i din webbläsare, men du kan också ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies. Personuppgifter som samlas in via webbplatsen eller apparna täcks också av denna sekretesspolicy. På webbplatsen för Factory Wallet Service BV hittar du länkar till andra webbplatser. Factory Wallet Service BV ansvarar inte för hur dessa parter hanterar dina uppgifter. Läs sekretesspolicyn för webbplatsen du besöker.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för vårt eget bruk och för att följa våra lagliga lagringsskyldigheter. Till exempel lagrar Factory Wallet Service BV personuppgifter i enlighet med lagrings- och ansvarsramar som lagstiftare och tillsynsmyndigheter ställer in. Ett av kraven från AFM är bland annat att Factory Wallet Service BV behåller denna information i minst fem år.

Rätt att få tillgång till och korrigera eller radera data

Du har rätt att inspektera och korrigera eller radera dina uppgifter. Vi raderar dock inte personuppgifter som vi är skyldiga att behålla eller personuppgifter som vi behöver, till exempel vid genomförandet av det avtal du har med oss. För inspektion eller borttagning, vänligen kontakta [email protected].

Rätt att invända

Om du inte alls uppskattar marknadsföringsinformation från Factory Wallet Service BV kan du skicka ett meddelande till [email protected].

Tillägg

Factory Wallet Service BV förbehåller sig rätten att göra ändringar i sekretesspolicyn. Vi rekommenderar dig därför att kontrollera denna sida regelbundet för att se om några ändringar har gjorts.

Fråga

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy efter att ha läst, skicka dem till: [email protected] eller via kontaktformuläret för vår kundtjänst. Vi hjälper dig gärna.

© Factory Wallet Service BV