Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Polityka prywatności

Factory Wallet Service BV wykorzystuje dane osobowe do świadczenia swoich usług w ramach określonych przez ustawodawcę i organy regulacyjne. Robiąc to, obchodzimy się z danymi osobowymi ostrożnie i przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (AVG). Możesz przeczytać więcej o tym, jak to robimy, w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Używamy Twoich danych osobowych, aby zapewnić, że nasze usługi są tak dobre, niezawodne i wydajne, jak to tylko możliwe. Aby było to możliwe, żądamy i przetwarzamy dane osobowe:

W przypadku kontaktu z Factory Wallet Service BV. Kontakt ten może odbywać się na przykład telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem mediów społecznościowych lub za pośrednictwem strony internetowej.

Kiedy korzystasz z platformy Factory Wallet Service BV do inwestowania lub pożyczania.

Za zawieranie umów, administrowanie relacjami i współpracę z Tobą oraz za otrzymywanie i wypłatę pieniędzy.

W celu usprawnienia procesów, ulepszenia naszych usług i badań rynkowych.

Aby być na bieżąco i informować Cię o naszych produktach, bezpośrednio, ale także np. Za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za wypełnienie naszych zobowiązań prawnych.

Do innych celów, w których nowy cel musi odpowiadać celowi, dla którego pierwotnie przekazałeś nam swoje dane osobowe.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nie wymagamy danych osobowych, których nie potrzebujemy. Bardzo starannie wykorzystujemy dane, które przetwarzamy, aby nadal inwestować w systemy, procedury i naszych pracowników.

Wykorzystywanie danych osobowych przez osoby trzecie

Organy rządowe, takie jak organy regulacyjne, organy podatkowe i prokuratura, mogą, o ile jest to dozwolone przez prawo, żądać od nas danych osobowych. Ponadto współpracujemy z podmiotami trzecimi w celu prawidłowego wykonania naszych usług. Udostępniane są tylko dane osobowe, które są do tego niezbędne, i, o ile ma to zastosowanie, zawierane są w tym celu umowy o przetwarzanie, na mocy których te podmioty przetwarzające zobowiązują się do zagwarantowania Twojej prywatności. Factory Wallet Service BV nigdy nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych lub idealistycznych.

Media społecznościowe

Factory Wallet Service BV korzysta z mediów społecznościowych do utrzymywania kontaktu z klientami i zainteresowanymi stronami. Factory Wallet Service BV nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez innych uczestników w swoich kanałach Social Media.

Witryna i aplikacje

Factory Wallet Service BV oferuje ważną część swoich usług za pośrednictwem swojej strony internetowej. Do jego prawidłowego działania wykorzystywane są aplikacje i pliki cookies. Możesz usunąć pliki cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki, ale możesz także ustawić przeglądarkę tak, aby nie otrzymywała plików cookie. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji są również objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Na stronie internetowej Factory Wallet Service BV można znaleźć łącza do innych witryn internetowych. Factory Wallet Service BV nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony postępują z Twoimi danymi. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności odwiedzanej witryny.

Okres przechowywania danych osobowych

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do naszego własnego użytku i w celu wypełnienia naszych prawnych obowiązków przechowywania. Na przykład Factory Wallet Service BV przechowuje dane osobowe zgodnie z ramami przechowywania i odpowiedzialności określonymi przez ustawodawców i regulatorów. Jednym z wymagań AFM jest między innymi przechowywanie tych informacji przez Factory Wallet Service BV przez co najmniej pięć lat.

Prawo dostępu i poprawiania lub usuwania danych

Masz prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania. Nie usuniemy jednak danych osobowych, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani, ani danych osobowych, których potrzebujemy, np. W ramach wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś. W celu sprawdzenia lub usunięcia należy skontaktować się z [email protected].

Prawo do sprzeciwu

Jeśli w ogóle nie doceniasz informacji marketingowych od Factory Wallet Service BV, możesz wysłać wiadomość na adres [email protected].

Poprawki

Factory Wallet Service BV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany.

Zapytać

Jeśli po przeczytaniu masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, prześlij je na adres: [email protected] lub przez formularz kontaktowy naszego działu obsługi klienta. Chętnie Ci pomożemy.

© Factory Wallet Service BV