Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Każda forma inwestycji wiąże się z ryzykiem. Możesz odzyskać mniej niż zainwestowałeś. Zawsze mówią bardzo ładnie; osiągnięte rezultaty nie stanowią gwarancji na przyszłość!

Radzimy zainwestować maksymalnie 10% (zgodnie z radą AFM) swojego swobodnie inwestowanego kapitału i rozłożyć inwestycję na kilka projektów.

Factory Wallet Service BV oferuje tylko projekty, nad którymi ma kontrolę i / lub których jest częścią. Dlatego Factory Wallet Service BV oferuje również gwarantowany zwrot ze stałą stopą procentową. Factory Wallet Service BV również odnotuje to na piśmie w umowie.

Inwestujesz bez ryzyka w Factory Wallet Service BV. Factory Wallet Service BV nie musi rozliczać się z holenderskimi władzami rynków finansowych ze względu na formę swoich pakietów inwestycyjnych.

© Factory Wallet Service BV

wersja 2022 wszelkie prawa zastrzeżone.