Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Pożyczkobiorca / odbiorca

Factory Wallet Service BV działa na zasadzie NO CURE - NO PAY. W praktyce oznacza to, że pobieramy koszty tylko wtedy, gdy faktycznie możemy coś dla Ciebie zrobić.

Utworzenie pliku / konta Factory Wallet Service BV w celu wnioskowania o inwestycje jest całkowicie bezpłatne.

Dostarczanie informacji przez SMS, e-mail lub WhatsApp jest całkowicie bezpłatne.

Po zatwierdzeniu wniosku inwestycyjnego poniesiesz koszty publikacji. Koszty publikacji to jednorazowe koszty naliczane po zatwierdzeniu wniosku do publikacji w witrynie Factory Wallet Service BV. Oczywiście podczas Twojej kampanii Factory Wallet Service BV będzie wspierać (marketingowe) wsparcie i wskazówki, aby przyciągnąć uwagę inwestorów.

OPŁATY ZA PUBLIKACJE

Koszty publikacji to jednorazowe koszty, które są naliczane w związku z oceną, omówieniem i umieszczeniem aplikacji na naszej stronie internetowej. Koszty te zostaną naliczone, gdy wniosek zostanie zatwierdzony do publikacji, że Factory Wallet Service BV poprze Twoje plany, dostrzeże ich możliwości i wyrazisz zgodę na warunki publikacji.

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie nieoczekiwanie odrzucone, koszty publikacji oczywiście nie zostaną naliczone: BEZ LECZENIA - BEZ PŁATNOŚCI.

W zależności od zleceniodawcy za publikację na naszej stronie internetowej obowiązują następujące stawki;

W przypadku inwestycji o wartości głównej od 100 000 EUR do 250 000 EUR koszty publikacji wynoszą 550 EUR

W przypadku inwestycji, których kwota główna przekracza 250 000 EUR, koszty publikacji wynoszą 625 EUR.

CZAS REJESTRACJI

Czas publikacji na stronie Factory Wallet Service BV.

Masz możliwość otwarcia swojego projektu na 7 dni w specjalnym środowisku na naszej stronie internetowej dla inwestorów z własnej sieci, publikacja wewnętrzna. Możliwe jest późniejsze przedłużenie tego otwarcia o maksymalnie 7 dni.

Po tym następuje 48-godzinna publikacja wstępna; w tym okresie Twój projekt jest widoczny dla inwestorów, ale nie można go jeszcze zainwestować.

Po upływie terminu poprzedzającego publikację Twój projekt będzie otwarty dla inwestycji przez maksymalnie 30 dni.

OPŁATA ZA SUKCES

Opłata za sukces jest naliczana po pomyślnym sfinansowaniu i zakończeniu projektu. Opłata ta naliczana jest od kwoty inwestycji zgodnie z poniższym harmonogramem. W przypadku wniosków kredytowych od 250 000 euro można negocjować indywidualne stawki na podstawie obronnego profilu ryzyka i dodatkowych zabezpieczeń.

Jeśli pozwala na to Twoja zdolność płatnicza, opłata za sukces może być współfinansowana. Z wyjątkiem kosztów publikacji dotyczy to również innych kosztów, które są naliczane w momencie zawarcia pożyczki.

Opłata z góry: jednorazowa kwota odliczana od spłaty kapitału.
Opłata okresowa: płatna w ramach kwot miesięcznych.

- Inwestycja dożywotnia

Jednorazowa opłata z góry od:

1,5% zainwestowanej kwoty

0,085% miesięcznie od zainwestowanej kwoty

Całkowita opłata za sukces jest odejmowana od kwoty głównej

Możliwy czas realizacji 6 - 120 miesięcy

- Inwestycje rozwojowe

Jednorazowa opłata z góry od:

1,5% zainwestowanej kwoty

0,085% miesięcznie od zainwestowanej kwoty

Całkowita opłata za sukces jest odejmowana od kwoty głównej

Możliwy czas realizacji 6-78 miesięcy, z czego okres karencji to minimum 3 miesiące, a maksymalnie 18 miesięcy

- Inwestycja wyłącznie z tytułu odsetek

Jednorazowa opłata z góry składająca się z 0,5% miesięcznie do terminu zapadalności (maksymalnie 5%) od zainwestowanej kwoty. Jest to potrącane z kwoty głównej

Możliwy czas realizacji 3 - 60 miesięcy

- Elastyczna inwestycja

Jednorazowa opłata z góry od:

1,5% kwoty kredytu

0,085% miesięcznie od zainwestowanej kwoty

Całkowita opłata za sukces jest odejmowana od kwoty głównej

Możliwy czas realizacji 6 - 120 miesięcy

- Inwestycje w nieruchomości

Jednorazowa opłata z góry w wysokości 2,9% od zainwestowanej kwoty. Jest to potrącane z kwoty głównej

Ponadto okresowa opłata w wysokości 0,025% początkowej kwoty inwestowanej miesięcznie. Jest to część miesięcznych kwot

Możliwy czas realizacji 6 - 120 miesięcy

- Zrównoważone inwestycje w nieruchomości

Jednorazowa opłata z góry w wysokości 2,5% od zainwestowanej kwoty. Jest to potrącane z kwoty głównej

Ponadto okresowa opłata w wysokości 0,025% początkowej kwoty inwestowanej miesięcznie. Jest to część miesięcznych kwot

Możliwy czas realizacji 6 - 120 miesięcy

Uwaga: w przypadku wniosków inwestycyjnych o wartości od 250 000,00 EUR zindywidualizowane stawki podlegają negocjacjom w oparciu o obronny profil ryzyka i dodatkowe zabezpieczenia.

INNE KOSZTY I SYTUACJE SPECJALNE

Koszty, które ponosisz w celu realizacji inwestycji - w tym koszty wyceny, ustanowienia praw do zabezpieczenia, wykupienia ubezpieczenia i doradztwa zewnętrznego - w tym koszty poniesione przez osoby trzecie - są na Twój własny rachunek. Dotyczy to również kosztów sporządzenia odpowiednich umów dla twojego projektu, koszty tego wynoszą 400 €.

© Factory Wallet Service BV