Go to wishlist Ønskeliste

Handlevogn

Your cart is currently empty

Disclaimer

Hver form for investering har risiko. Du kan komme tilbake mindre enn du investerte. De sier alltid veldig pent; oppnådde resultater er ingen garanti for fremtiden!

Vi anbefaler deg å investere maksimalt 10% (i samsvar med AFMs råd) av din fritt investerbare kapital og å spre investeringen din over flere prosjekter.

Factory Wallet Service BV tilbyr kun prosjekter som den har kontroll over og / eller er en del av. Derfor tilbyr Factory Wallet Service BV også garantert avkastning med fast rente. Factory Wallet Service BV vil også registrere dette skriftlig med deg i avtalen.

Du investerer derfor risikofritt hos Factory Wallet Service BV. Factory Wallet Service BV trenger ikke å redegjøre for den nederlandske myndigheten for finansielle markeder på grunn av formen for investeringspakker.

© Factory Wallet Service BV

versjon 2022 alle rettigheter forbeholdt.