Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Investeerder

Factory Wallet Service BV werkt op basis van NO CURE - NO PAY. Dat betekent in de praktijk dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij daadwerkelijk iets voor U kunnen betekenen.

Het aanmaken van Factory Wallet Service BV dossier / account voor het doen van investeringen is geheel kosteloos.

Informatieverstrekking via SMS, e-mail of WhatsApp is geheel kosteloos.

Succes-fee, bij een tot stand gekomen investering is vanaf 0,5% per jaar gedurende de looptijd van de investering, gerekend over het investeringsbedrag.

Administratiekosten, kantoorkosten en de kosten voor het betalingsverkeer zijn gedurende de investeringsperiode voor rekening van Factory Wallet Service BV.

In een pitch aangeboden incentives zoals kortingen, producten of diensten, zijn geheel kosteloos.

Statistieken en nadere informatie omtrent uw investering en uw investeringsportefeuille zijn geheel kosteloos.

MINIMAAL EN MAXIMAAL TE INVESTEREN BEDRAG

Particuliere investeerders mogen maximaal € 200.000,- per persoon op hebben uitstaan via Factory Wallet Service BV. Dit bedrag is per investeringsovereenkomst, met een minimale inleg van € 100.000,-.

Factory Wallet Service BV wilt U er op wijzen dat U hiermee investeert buiten AFM-toezicht. Wij adviseren u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren en uw inleg eventueel te spreiden over meerdere projecten.

Zakelijke investeerders hebben enkel te maken met een ondergrens van het minimaal te investeren bedrag van € 100.000,-.

SUCCES-FEE

Bij elke succesvol afgeronde investeringsovereenkomst, dus als het project van start gaat, brengt Factory Wallet Service BV een succes-fee in rekening, zoals hierna verder gespecificeerd.

- Annuïtaire investering

Voor een Factory Wallet Service BV annuïtaire investering betaalt de investeerder eenmalig 0,5% succes-fee per jaar, gedurende de looptijd over de gedane investering, met een maximum van 3%. De eerste helft van de succes-fee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt. De andere helft van de succes-fee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen. Deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw investeringsjaar.

- Groei-investering - de uitgestelde annuïtaire investering

Voor een Groei-investering betaalt de investeerder eenmalig 0,5% succes-fee per jaar, gedurende de  looptijd (deze bestaat uit het aflossingsvrije plus het annuïtaire gedeelte) over de gedane investering, met een maximum van 3,0%. De eerste helft van de succes-fee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt na de aflossingsvrije periode. De andere helft van de succes-fee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de maandbedragen* Deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw investeringsjaar.

- Aflossingsvrije investering

Voor een aflossingsvrije investering betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succes-fee per jaar, gedurende de looptijd over de gedane investering, met een minimum van 0,6%. De succes-fee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.

- Flex-investering

Voor een Flex-investering betaalt de investeerder eenmalig 0,4% succes-fee per jaar, gedurende de looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8%, gelijk aan 7 jaar. De succes-fee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van alle maandbedragen. Bij investeringen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaalt u geen succes-fee meer na 7 jaar.

- Duurzame vastgoedlening

Voor een vastgoed investering betaalt de investeerder 0,4% succes-fee per jaar, gedurende de looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8%, gelijk aan 7 jaar. De succes-fee wordt gedurende de gehele looptijd gespreid ingehouden op de uitbetaling van alle maandbedragen. Bij investeringen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaalt u geen succes-fee meer na 7 jaar.

Bij de duurzame vastgoed investering zijn deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom 1x per jaar boetevrij toegestaan. Bij een deelaflossing verbetert de Loan-to-Value voor U, doordat de uitstaande schuld lager wordt ten opzichte van de waarde van het vastgoedobject. Uw succes-fee wordt berekend over de nog uitstaande schuld, waardoor uw rendement onveranderd blijft.

Voorbeeld:

Per jaar betaalt u 0,4% succes-fee per jaar (d.w.z. 0,033% per maand). In maand 24 wordt 25% van de oorspronkelijke hoofdsom door de geldnemer / ontvanger afgelost. Vanaf maand 25 betaalt u 0,033% over 75% van uw initiële investeringsbedrag, tot het moment dat er een eventuele volgende deelaflossing plaatsvindt.

N.B. Voor alle leenvormen geldt: indien er een default-situatie (betaalprobleem) ontstaat, zal vanaf dat moment geen succes-fee meer worden ingehouden.

RENTE EN AFLOSSING

De uitbetaling van rente en aflossing is per investeringsvorm anders. De eerste uitbetaling per investering vindt 6 tot 8 weken na totstandkoming van desbetreffende investering plaats. De uitbetalingen van uw investeringen worden voor u gebundeld in een tweewekelijkse verzamelbetaling, met een aparte specificatie per e-mail. 

- Annuïtaire investering

Gedurende de volledige looptijd van de investering ontvangt de investeerder elke maand een vast maandbedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. De eerste aflossing vindt plaats 6 tot 8 weken na de totstandkoming van het project. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald. Bij een vervroegde algehele aflossing door de geldnemer / ontvanger ontvangt U ter compensatie 10 maanden rente.

- Groei-investering - de uitgestelde annuïtaire investering

Gedurende de aflossingsvrije periode van de investering ontvangt de investeerder slechts rente. Deze rente wordt per maand of per kwartaal uitgekeerd. Gedurende de annuïtaire aflossingsperiode die daarop volgt, ontvangt de investeerder elke maand een vast maandbedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald. Bij een vervroegde algehele aflossing door de geldnemer / ontvanger ontvangt U ter compensatie 10 maanden rente.

- Aflossingsvrije investering

Aan het einde van de looptijd van de investering wordt het investeringsbedrag in één keer terugbetaald, de aflossing. Gedurende de looptijd ontvangt de investeerder uitsluitend rente:

Bij een looptijd tot en met 12 maanden wordt de rente maandelijks uitbetaald;

Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden vindt de eerste rentebetaling na 3 maanden plaats, maandelijks en de overige rente wordt aan het einde van de looptijd betaald;

Bij een looptijd van meer dan 18 maanden wordt de rente per maand of per kwartaal uitbetaald, in overleg;

Bij een vervroegde algehele aflossing door de geldnemer / ontvanger ontvangt U ter compensatie 10 maanden rente.

- Flex-investering

Omdat een Flex-investering een combinatie is van verschillende investeringsvormen, zullen de afspraken over betaling van rente en aflossing per project verschillen. Ook de afspraken over vervroegde aflossing zijn variabel. De gemaakte afspraken zullen altijd in de gepubliceerde pitch en in de overeenkomst investering vermeld worden.

- Duurzame vastgoedinvestering

De vastgoed investering is een annuïtaire investering, een aflossingsvrije investering of een combinatie hiervan. De betaling van de annuïteit en van de rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast maandbedrag. Een eventuele restschuld (bij een aflossingsvrij investeringsdeel) zal aan het einde van de looptijd in één keer worden betaald. Specifieke uitgangspunten van de investering worden altijd in de gepubliceerde pitch en in de overeenkomst investering vermeld.

© Factory Wallet Service BV