Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Geldnemer / ontvanger

Factory Wallet Service BV werkt op basis van NO CURE - NO PAY. Dat betekent in de praktijk dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij daadwerkelijk iets voor U kunnen betekenen.

Het aanmaken van Factory Wallet Service BV dossier / account voor het aanvragen van investeringen is geheel kosteloos.

Informatieverstrekking via SMS, e-mail of WhatsApp is geheel kosteloos.

Na de  goedkeuring van uw investeringsaanvraag bent u publicatiekosten verschuldigd. Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie op de website van Factory Wallet Service BV. Natuurlijk vindt er (marketing)ondersteuning en begeleiding door Factory Wallet Service BV plaats tijdens uw campagne om de aandacht van de investeerders te trekken.

PUBLICATIEKOSTEN

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op onze website. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie, dat Factory Wallet Service BV achter uw plannen staat, er ook mogelijkheden voor ziet en u akkoord hebt gegeven op de voorwaarden van publicatie.

Indien uw aanvraag onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten uiteraard niet in rekening gebracht: NO CURE - NO PAY.

Afhankelijk van de hoofdsom gelden de navolgende tarieven voor de publicatie op onze website;

Voor investeringen met een hoofdsom van € 100.000,- tot € 250.000,- zijn de publicatiekosten € 550,-

Voor investeringen met een hoofdsom vanaf  € 250.000,- zijn de publicatiekosten € 625,-

INSCHRIJVINGSDUUR

De tijd van publicatie op de website van Factory Wallet Service BV.

U heeft de mogelijkheid om gedurende 7 dagen uw project in een speciale omgeving op onze website open te stellen voor investeerders uit uw eigen netwerk, de inner-crowd publicatie. Het is mogelijk deze openstelling daarna te verlengen met nog maximaal 7 dagen.

Vervolgens volgt een voorpublicatie van 48 uur; tijdens deze periode is uw project inzichtelijk voor investeerders, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden.

Na de voorpublicatietermijn wordt uw project maximaal 30 dagen opengesteld voor investeringen.

SUCCES-FEE

De succes-fee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het investeringsbedrag volgens het schema hieronder. Bij kredietaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

Indien uw betaalcapaciteit het toelaat, dan kan de succes-fee worden meegefinancierd. Dit geldt, met uitzondering van de publicatiekosten, ook voor overige kosten die u in rekening worden gebracht bij de totstandkoming van de lening

Up-front fee: eenmalig bedrag dat wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom.
Periodieke fee: wordt betaald als onderdeel van de Maandbedragen.

- Annuïtaire investering

Eenmalige up-front fee van:

1,5% over het geïnvesteerde bedrag

0,085% per maand looptijd over het geïnvesteerde bedrag

De totale succes-fee wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

Mogelijke doorlooptijd 6 - 120 maanden

- Groei-investering

Eenmalige up-front fee van:

1,5% over het geïnvesteerde bedrag

0,085% per maand looptijd over het geïnvesteerde bedrag

De totale succes-fee wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

Mogelijke doorlooptijd 6 - 78 maanden, waarvan een aflossingsvrije periode van minimaal 3 maanden en maximaal 18 maanden

- Aflossingsvrije investering

Eenmalige up-front fee bestaande uit 0,5% per maand looptijd (met een maximum van 5%) over het geïnvesteerde bedrag. Deze wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

Mogelijke doorlooptijd 3 - 60 maanden

- Flex-investering

Eenmalige up-front fee van:

1,5% over het leenbedrag

0,085% per maand looptijd over het geïnvesteerde bedrag

De totale succes-fee wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

Mogelijke doorlooptijd 6 - 120 maanden

- Vastgoed investering

Eenmalige up-front fee van 2,9% over het geïnvesteerde bedrag. Deze wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

En daarnaast een periodieke fee van 0,025% over het initiële geïnvesteerde bedrag per maand. Deze wordt als onderdeel van de maandbedragen betaald

Mogelijke doorlooptijd 6 - 120 maanden

- Duurzame vastgoed investering

Eenmalige up-front fee van 2,5% over het geïnvesteerde bedrag. Deze wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom

Daarnaast een periodieke fee van 0,025% over het initiële geïnvesteerde bedrag per maand. Deze wordt als onderdeel van de maandbedragen betaald

Mogelijke doorlooptijd 6 - 120 maanden

N.B. Bij investeringsaanvragen vanaf € 250.000,- zijn op basis van een defensief risicoprofiel en aanvullende zekerheden maatwerktarieven bespreekbaar.

OVERIGE KOSTEN EN SPECIALE SITUATIES

Kosten die u maakt om de investering tot stand te laten komen – onder andere kosten van derden voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en extern advies - zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor de kosten voor het opmaken van de bijhorende contracten voor uw project, de kosten hiervoor bedragen € 400,-.

© Factory Wallet Service BV