Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Factory Wallet Service BV gebruikt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te voeren binnen de kaders die daar door de wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u meer over hoe wij dat doen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Om dat mogelijk te maken vragen en verwerken wij persoonsgegevens:

Wanneer u contact heeft met Factory Wallet Service BV. Dit contact kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, per e-mail, via Social Media of via de website.

Wanneer u gebruik maakt van het platform Factory Wallet Service BV.

Voor het maken van overeenkomsten, het administreren van de relatie en de samenwerking met u en ten behoeve van het ontvangen en betalen van gelden.

Voor procesverbetering, de verbetering van onze diensten en voor marktonderzoek.

Om u op de hoogte te houden en te informeren over onze producten, rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld via Social Media.

Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen.

Voor andere doelen, waarbij het nieuwe doel moet passen bij het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vragen geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben. Met de gegevens die wij verwerken gaan wij zeer zorgvuldig om door te investeren in systemen, procedures en onze medewerkers.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Overheidsinstanties zoals toezichthouders, de belastingdienst en het openbaar ministerie mogen, voor zover dat bij wet is toegestaan, persoonsgegevens van u bij ons opvragen. Daarnaast wordt voor de goede uitvoering van onze dienstverlening samengewerkt met derden. Daarbij worden alleen persoonsgegevens gedeeld die daarvoor benodigd zijn en voor zover dat daarbij van toepassing is, worden daarvoor verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarbij deze verwerkers zich verplichten uw privacy te waarborgen. Factory Wallet Service BV verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden met het oog op hun commerciële of ideële doeleinden.

Social Media

Factory Wallet Service BV maakt gebruik van Social Media om contact te onderhouden met klanten en geïnteresseerden. Factory Wallet Service BV is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn Social Media kanalen.

Website en apps

Factory Wallet Service BV biedt een belangrijk deel van haar dienstverlening aan door middel van haar website. Voor de goede werking daarvan wordt gebruik gemaakt van apps en cookies. Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies ontvangt. Persoonsgegevens die via de website of apps worden verzameld vallen ook onder dit privacy statement. Op de website van Factory Wallet Service BV kunt u links aantreffen naar andere websites. Factory Wallet Service BV is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor eigen gebruik en voor het voldoen aan onze wettelijke bewaarverplichtingen. Zo bewaart Factory Wallet Service BV persoonsgegevens conform de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld. Eén van de vereisten van onder andere de AFM is dat Factory Wallet Service BV deze informatie minimaal vijf jaar bewaart.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Wij zullen echter geen persoonsgegevens verwijderen die wij verplicht zijn om te bewaren of persoonsgegevens die wij nodig hebben, zoals bij de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft. Voor inzage of verwijdering kunt u contact opnemen via [email protected]

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op marketing informatie van Factory Wallet Service BV dan kunt u een bericht sturen naar [email protected].

Wijzigingen

Factory Wallet Service BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: [email protected] of via het contactformulier van onze klantenservice. Wij helpen u graag.

© Factory Wallet Service BV