Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Escrow rekening

Financiële escrow rekening is een bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde, de escrow agent, Factory Wallet Service BV. De escrow agent betaalt het geld op de geblokkeerde rekening alleen uit op basis van een overeenkomst tussen de koper / klant en de verkoper / aanbieder.

ESCROW CONTRACT

Zekerheid door levering uit handen gegeven

Bij de bank reeds in de praktijk

Handel via het internet /dienstverleningen

Betalingszekerheid bij escrow contracten

Software

Justitiële veroordelingen

Escrow opstellen

Zekerheid door levering uit handen gegeven

Bij een escrow contract worden afspraken gemaakt waarbij de ene partij de andere partij moet leveren. Die levering wordt uit handen geven aan een derde onafhankelijke partij. De levering kan gaan omtrent:

geld voor huur;

geld voor online dienstverlening;

geld voor betaalde dienstverlening;

aandelen of waardevolle documenten;

goederen, aankopen, etc.

In deze gaat het erom dat er zekerheid wordt gerealiseerd om de levering op de juiste contract datum werkelijk uit gevoerd te krijgen. Zodoende hoeven beide partijen die het aangaan geen zorgen te maken of het wordt uitgevoerd. De derde partij heeft via het contract contractuele verantwoordelijkheid gekregen om de gemaakte wederrechtelijke afspraken effectief uit te voeren. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat één en ander werkelijk tijdig wordt gedaan. Welke verschillende soorten zijn er?

Bij de bank reeds in de praktijk

Bij vele banken kun je bij het plaatselijke kantoor geld storten via het stortingsapparaat. Daartoe tel je normaal vooraf het bedrag en plaats je de bankbiljetten in de automaat. Je weet dus exact hoeveel je wilt storten en daarmee kun je controleren of het apparaat hetzelfde bedrag telt. Het kan voorkomen dat een bepaald biljet niet wordt herkend, waardoor er 9 in plaats van 10 honderdjes worden geteld. Op dat moment is het apparaat gesloten en kun je er niet bij. Omdat het jouw geld is en ook het juiste bedrag moet worden aangegeven kun je de storting annuleren, waardoor het apparaat weer open gaat. Je krijgt het exacte bedrag terug dat je erin hebt gestopt. Dit is als het ware een vertrouwenskwestie, waarbij je het geld aan de machine geeft en ook weer terug kunt krijgen. Klopt het bedrag wel dan kun je het op je rekening laten storten. Dit is de bank escrow in praktijk toegepast, waarbij niet specifiek een contract wordt getekend.

Handel via het internet / dienstverlening

We doen allemaal veel aankopen via het internet en daarbij moeten we erop vertrouwen dat betalingen betrouwbaar zijn en de aankoop werkelijk aankomt. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van spullen via een webwinkel of het vinden van een goedkoop ticket via het internet. In dat geval is er sprake van een link, welke door de webwinkel aan je wordt verstuurd. Het geeft je de mogelijkheid om mee te betalen. Let wel het is je eigen betalingskeus, zodat je vrij staat om met creditcard, iDeal, Paypal of je reguliere betaalrekening geld over te maken. Dit geschiedt dus via een derde partij.

In dit geval gaat het om de onderlinge bevestigingen, waarbij de order via derden wordt betaald en geleverd. Dit wordt ook wel de internet escrow contract genoemd, zodat online zaken kunnen worden gedaan. Let wel dat je firewall up to date is en dat je geen gegevens verstrekt als je er niet om hebt gevraagd.

Betreffende dienstverleningen via internet, met name wordt dit veel gedaan in de erotische wereld, wil de aanbieder graag vooraf betaald worden. dit kan dan bijvoorbeeld een virtuele show zijn, maar ook een betaalde date. Echter door de vele aanbieders op het internet, is er helaas ook veel fake-aanbod, waardoor klanten betaalden en vervolgens niks meer van de desbetreffende aanbieder hoorden. De aanbieders van de advertentie websites zijn in deze ook vaak niet "thuis" en door de gebrekkige controle is vaak ook niet te achterhalen wie de aanbieder is, om verhaal te kunnen halen.

Vandaar dat ook hierin Factory Wallet Service BV een Escrow in het leven heeft geroepen. Aanbieders van (erotische-) dienstverlening kunnen hun betalingen via Factory Wallet Service BV laten lopen. De klant betaald aan Factory Wallet Service BV en deze geeft een bericht aan de aanbieder dat er op de Escrow rekening betaald is. De aanbieder verleent haar dienst / service en pas daarna wordt het geld doorgestort aan de aanbieder, zodat het beide partijen een "veilige" transactie is. Mocht de aanbieder onverhoopt haar verplichtingen niet nakomen, wordt het geld weer netjes retourneert aan de afzender.

Betalingszekerheid bij escrow contracten

Bij internationale handel is het vaak een punt van discussie, eerst leveren en dan betalen of eerst betalen en dan leveren. Dit zien wij bij Factory Wallet Service BV regelmatig voorbijkomen. Zeker met landen die vaak een bedenkelijke reputatie hebben. Een escrow is hierin uiteraard een passende oplossing. Dit wordt ook vaak toegepast op handel in grondstoffen, zoals koper, goud, cobalt, nikkel, etc.

Sommige ondernemingen zijn groot en huren grote panden of bepaalde verdiepingen. Daarnaast zijn er rekeningen die betaald moeten worden en wel tijdig. De kans op betalingsachterstanden moet nul zijn om ondernemingsrisico’s te vermijden. Daartoe wordt bij een derde partij een bedrag in bewaring gesteld om de onkosten voor een aantal maanden reeds te kunnen dekken. Zo kunnen de betalingen altijd worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een notaris die deze escrow verplichting op het juiste moment uitvoert. Zodoende blijft de onderneming draaien en hoeft men geen zorgen te maken omtrent tijdige betalingen.

Software

Codes die toegang verschaffen tot programmatuur worden vaak bij een derde partij bewaart om zo de onderneming te beschermen. Denk aan broncodes oftewel source codes, welke essentieel zijn voor het draaien van technische software. Toch kunnen er problemen ontstaan aan die programmatuur, waardoor moet worden ingegrepen. Ter beveiliging van de code dient het elders te worden bewaard, omdat het verlies daarvan (door omstandigheden) hoge kosten met zich mee kan brengen. Dit kan naast software ook van toepassing zijn op teksten, ontwerpen, scripts of ideeën, waarmee geld kan worden verdiend. Door het eigendom bij een derde in veiligheid te deponeren kan er niets mee gebeuren, maar is het eigenaarschap en eventuele auteursrecht daarbij helder.

Justitiële veroordelingen

Indien bij een veroordeling sprake is van een geldelijke vergoeding aan slachtoffers dan wordt door justitie een escrow fonds in het leven geroepen. De verdachte betaalt de verplichtende straf, waarna justitie als derde partij het geld beheert voor uitkering aan de slachtoffers. Zodoende is de veroorzaker er met een enkele betaling vanaf, waarnaast justitie alle afzonderlijke slachtoffers kan vergoeden.

Escrow opstellen

Er zijn vele gebieden waarbinnen het nuttig en noodzakelijk kan zijn om een escrow overeenkomst op te zetten. Daarmee worden afspraken tussen twee partijen door een onafhankelijke buitenstaander concreet gemaakt en gerealiseerd. Zorg er altijd voor dat dergelijke contracten met de juiste verantwoordelijken wordt genomen en dat er voldoende getuigen zijn. Zodoende kan het contract honderd procent veiligheid bieden voor de afwikkeling van de gemaakte afspraken op het afgesproken moment. Laat je daar eventueel bijstaan door een deskundige om één en ander concreet op papier te zetten zodat de uitgangspunten en voorwaarden voor de drie partijen helder zijn.

© Factory Wallet Service BV